Čakalne dobe

Direktna povezava do spletnega portala E naročanje: https://narocanje.ezdrav.si/

DEJAVNOST IZVAJALEC POOBLAŠČENA OSEBA ZA VODENJE ČAKALNEGA SEZNAMA STOPNJA NUJNOSTI ZA PRVI PREGLED NAROČANJE
ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA - Ilc Nuša dr.med., dr.med.spec.druž.med

- Mateja Pišljar Mehle dr.med.spec.druž.med

- asist. Polona Vidič Hudobivnik dr. med. spec. druž. med.

Dejana Đolo, s.m.s. Prosti sprejem Osebno ali po telefonu v času ambulante: torek med 8.00-16.00

T: 01/893 90 59

E: ultrazvok.ambulanta@zdkocevje.si

Po pošti: Zdravstveni dom Kočevje – antikoagulantna ambulanta, Roška cesta 18, 1330 Kočevje

DIABETOLOŠKA AMBULANTA Šterbenc Milena, dr. med., spl. med. - Marija Kobe, dipl. m. s. Prosti sprejem Osebno ali po telefonu v času ambulante::

SREDA: 6.30-14.30

ČETRTEK: 6.30-14.30

T: 01/893 90 14

E: diabetoloski.dispanzer@zdkocevje.si

Po pošti: Zdravstveni dom Kočevje – diabetološka ambulanta, Roška cesta 18, 1330 Kočevje

DIABETOLOŠKA AMBULANTA asis. dr. Klen Jasna, dr. med, spec. int. med. - Marija Kobe, dipl. m. s. Vse stopnje nujnosti do: 30 dni Osebno ali po telefonu v času ambulante::

PETEK: 16.00 - 20.00 (enkrat mesečno)

T: 01/893 90 14

E: diabetoloski.dispanzer@zdkocevje.si

Po pošti: Zdravstveni dom Kočevje – diabetološka ambulanta, Roška cesta 18, 1330 Kočevje

ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST – ZA ODRASLE Jana Pezdirc dr. dent. med. Ivanka Mikulič z.a. Do nadaljnjega ne naročamo za prvi pregled.

Nadaljnje obravnave: kozervativa do 120 dni, protetika do

24 mesecev.

Osebno ali po telefonu v delovnem času ambulante:

T: 01/893 90 63

E:  zobna.ordinacija@zdkocevje.si

Po pošti: Zdravstveni dom Kočevje – zobna ambulanta, Roška cesta 18, 1330 Kočevje

ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST – ZA ODRASLE Nataša Zinovska, dr.dent.med. Maja Urh s.m.s. Čakalna doma za konzervativo je do 180 dni, čakalna doba za protetiko je do 36 mesecev. Osebno ali po telefonu v delovnem času ambulante

T: 01/893 90 33

E: zobna.zinovska@zdkocevje.si

Po pošti: Zdravstveni dom Kočevje – zobna ambulanta, Roška cesta 18, 1330 Kočevje

ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST – ZA ODRASLE Samira Naneh dr. dent. med. Andreja Obrstar z.a. Ni čakalne dobe za prvi pregled, nadaljnji pregled do 120 dni, protetika do 12 mesecev. Osebno ali po telefonu v delovnem času ambulante

T: 01/893 90 65

E: zobna.naneh@zdkocevje.si

Po pošti: Zdravstveni dom Kočevje – zobna ambulanta, Roška cesta 18, 1330 Kočevje

ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST – ZA OTROKE Samira Naneh dr. dent. med. Andreja Obrstar z.a. Ni čakalne dobe za prvi pregled, nadaljnji pregled do 90 dni Osebno ali po telefonu v delovnem času ambulante

T: 01/893 90 65

E: zobna.naneh@zdkocevje.si

Po pošti: Zdravstveni dom Kočevje – zobna ambulanta, Roška cesta 18, 1330 Kočevje

ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST – ZA OTROKE Slavica Mladenovič, dr. stom. Maja Urh s.m.s. Ni čakalne dobe za prvi pregled, za zdravljenje do 90 dni Osebno ali po telefonu v delovnem času ambulante

T: 01/893 90 52

E:  zobna.ambulanta@zdkocevje.si

Po pošti: Zdravstveni dom Kočevje – zobna ambulanta, Roška cesta 18, 1330 Kočevje

ORTODONTSKA AMBULANA Marija Rizhner, dr. dent. med., spec. čeljustne in zobne ortopedije Tanja Kovačevič, s.m.s. Za začetek zdravljenja do 2 leti Osebno ali po telefonu v delovnem času ambulante: vsak ponedeljek od 7.00-11.00 ure.

T: 01/893 90 25

E: ortodont@zdkocevje.si

Po pošti: Zdravstveni dom Kočevje – ortodontska ambulanta, Roška cesta 18, 1330 Kočevje

* ULTRAZVOK – TREBUH - Biserka Pejič, dr. med., spec. radiolog

- Nenad Savič, dr. med., spec. radiolog

- Nataša Ocvirk, dr. med., spec. int. med.

Vesna Šalamun Došenović, dipl.m.s. Zelo hitro 14 dni, hitro do 110 dni, redno do 250 dni Osebno ali po telefonu v delovnem času ambulante

T: 01/893-90-59

E: ultrazvok.ambulanta@zdkocevje.si

Po pošti: Zdravstveni dom Kočevje – ultrazvok, Roška cesta 18, 1330 Kočevje

* ULTRAZVOK – VRATNE ŽILE Matej Kolenc, dr. med, spec. nevrolog Vesna Šalamun Došenović, dipl.m.s. Zelo hitro (do) 30 dni, hitro do 50 dni, redno do 120 dni Osebno ali po telefonu v delovnem času ambulante

T: 01/893-90-59

E: ultrazvok.ambulanta@zdkocevje.si

Po pošti: Zdravstveni dom Kočevje – ultrazvok, Roška cesta 18, 1330 Kočevje

* ULTRAZVOK – SRCE Matej Godnič, dr. med., spec. interne med. Vesna Šalamun Došenović, dipl.m.s. Zelo hitro (do) 30 dni, hitro do 40 dni, redno do 110 dni Osebno ali po telefonu v delovnem času ambulante

T: 01/893-90-59

E: ultrazvok.ambulanta@zdkocevje.si

Po pošti: Zdravstveni dom Kočevje – ultrazvok, Roška cesta 18, 1330 Kočevje

FIZIOTERAPIJA Tajda Žnidaršič, dipl. fizioterapevtka

Marjeta Drobnič, v. fiz.

Mojca Bartol, dipl. fiz.

Maša Turk, dipl. fiz.

Tajda Žnidaršič, dipl. fiz. Zelo hitro (do) 33 dni, hitro (do) 87 dni, redno (do) 116 dni Osebno  med 6. in 14. uro, ali po priporočeni pošti. Izvajamo triažo napotnih listin, o točenm terminu boste obveščeni naknadno. Informacije o naročanju nudimo po telefonu.

T: 01/893 90 29

E: fizioterapija@zdkocevje.si

Po pošti: Zdravstveni dom Kočevje – fizioterapija, Roška cesta 18, 1330 Kočevje

RAZVOJNA AMBULANTA Petra Hočevar, višja delovna terapevtka

Marjeta Drobnič, viš. fiz.

Petra Hočevar, višja delovna terapevtka Prosti sprejem Osebno ali po telefonu v delovnem času ambulante

T: 01/893 90 29

E: fizioterapija@zdkocevje.si

Po pošti: Zdravstveni dom Kočevje – fizioterapija, Roška cesta 18, 1330 Kočevje

**RTG SLIKANJE

(RTG slikanje skeleta in prsnih organov, zobni rentgen)

Prosti sprejem
OKULISTIČNI PREGLED Dušan Pušanik, dr.med.spec.oftamologije Klavdija Klun dipl.m.s. Zelo hitro (do) 14 dni, hitro (do) 30 dni, redno (do) 60 dni Osebno ali po telefonu v delovnem času ambulante

T: 01/893 90 54

E: okulist.ambulanta@zdkocevje.si

Po pošti: Zdravstveni dom Kočevje – okulist, Roška cesta 18, 1330 Kočevje

* Izvajamo triažo napotne listine. Zaradi kadrovskega pomanjkanja nosilcev zdravstvene dejavnosti vas bomo o točnem terminu storitve obvestili naknadno.

** RTG slikanje poteka v sosedni stavbi na naslovu Roška cesta 17, 1330 Kočevje. Za vse informacije lahko pokličete na tel.št. 030 614 424,od ponedeljeka do petka med 07.00 in 20.00 uro.

ČAKALNE DOBE

Na zdravstvene storitve za katere vam je bila izdana napotnica se lahko pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti (zdravniku, zdravstvenemu domu, bolnišnici) naročite:

 • elektronsko prek sistema eNaročanje, elektronske pošte ali spletne strani,

 • telefonsko, v okviru ordinacijskega časa,

 • po pošti ali

 • osebno med ordinacijskim časom.

Napotnico je potrebno predložiti izvajalcu zdravstvene dejavnosti v določenem roku po izdaji le-te:

 • najpozneje naslednji dan, če je na napotnici označena stopnja nujnosti »nujno«,

 • v petih dneh, če je označena stopnja nujnosti »zelo hitro«,

 • v 14 dneh, če je stopnja nujnosti »hitro« ali »redno«.

Čakalni seznam se ne vodi za zdravstvene storitve pri izbranem osebnem zdravniku splošne oziroma družinske medicine, izbranem osebnem ginekologu in izbranem osebnem pediatru ter za preventivne preglede. Izvajalec zdravstvene dejavnosti v mreži izvajalcev javne zdravstvene službe za te storitve in za zdravstvene storitve, pri katerih ni čakalnih dob, vodi naročilno knjigo.

Najdaljša dopustna čakalna doba za posamezno zdravstveno storitev je določena glede na stopnjo nujnosti. Stopnjo nujnosti določi zdravnik, ki izda napotnico, na podlagi uveljavljenih sodobnih medicinskih smernic, strokovne presoje in ob upoštevanju največje zdravstvene koristi za pacienta, pri čemer se upošteva razumen čas.

Stopnje nujnosti so:

 • redno,

 • hitro,

 • zelo hitro in

 • nujno.

Zdravstvene storitve, ki so označene s stopnjo nujnosti »nujno« se izvedejo takoj, oziroma 24 ur od predložitve napotnice in niso predmet čakalne dobe oziroma čakalnega seznama.
Zdravstvene storitve, ki so označene s stopnjo nujnosti zelo hitro se izvedejo v 14 dneh od predložitve napotnice.
Zdravstvene storitve, ki so označene s stopnjo nujnosti »hitro«, se izvedejo v treh mesecih od predložitve napotnice, zdravstvene storitve, ki so označene s stopnjo nujnosti »redno« pa se izvedejo najpozneje v šestih mesecih od predložitve napotnice.

Ker se lahko čakalne dobe med posameznimi izvajalci zdravstvenih storitev izjemno razlikujejo, zavarovanim osebam svetujemo, da pred izbiro ustreznega zdravnika oz. izvajalca zdravstvene dejavnosti preverijo njihove čakalne dobe in jih primerjajo s čakalnimi dobami pri drugih izvajalcih. Informacije o čakalnih dobah na navedenih spletnih naslovih predstavljajo zlasti informativno podporo zavarovanim osebam pri uresničevanju zakonske pravice do proste izbire zdravnika še zlasti, ker se lahko čakalne dobe med posameznimi izvajalci za enako zdravstveno storitev izjemno razlikujejo.

(Vir: ZZZS>Čakalne dobe)

Comments are closed.