Predstavitev Zdravstvenega doma Kočevje

ZD Kočevje je začel delovati leta 1965 na novi lokaciji Roška cesta 18, kjer je še danes sedež javnega zavoda. To leto sta se v novi objekt preselili dve zdravstveni organizaciji, to je ZD Kočevje in Obratna ambulanta Rudnika rjavega premoga Kočevje, ki je izvajala tudi zdravstveno varstvo delavcev KGP Kočevje.

Posamezne organizacijske enote ZD Kočevje so pred tem delovale v treh poslopjih: na Ljubljanski cesti (sedanji vrtec Čebelica, Kajfeževa vila in reševalna postaja), uprava pa se je nahajala v poslopju v Rožni ulici, kjer je bil sedež higiensko epidemiološke postaje.

Zaradi velikosti področja, ki ga je pokrival ZD Kočevje, slabih cestnih povezav in takrat še številnega prebivalstva v oddaljenih področjih občine, beleži zgodovina našega zavoda ustanovitev številnih zdravstvenih postaj: Struge, Predgrad, Vas Fara, Osilnica, Banja Loka, Kočevska Reka, Draga in Koprivnik (danes delujoče v sestavi ZD Kočevje Predgrad, Vas Fara, Osilnica in Kočevska Reka). 

Od leta 1968 pa vse do leta 1991 je ZD Kočevje deloval v skupni organizacijski obliki ZD Kočevje- Ribnica. Prva leta samostojnega delovanja je zaznamoval prehod posameznih nosilcev v zasebno prakso, v naslednjih letih je bil ta prehod najbolj izražen v zobozdravstvu. Kar nekaj let je minilo v iskanju in potrjevanju osnovnega poslanstva zdravstvenega doma. Po 15-ih letih samostojnega organizacijskega delovanja je v zavodu 64 zaposlenih, z novimi vsebinami in obogatitvijo osnovnih programov gradimo vizijo sodobnega zdravstvenega doma.

ZD Kočevje (skupaj s koncesionarji) zagotavlja primarno zdravstveno varstvo za cca. 17.700 prebivalcev (cca. 0,86% vseh prebivalcev Republike Slovenije). Omejeno področje se razprostira na 647,7  km2 površine.

V ZD  Kočevje  je trenutno 70 zaposlenih.

ZD ima organizirano primarno zdravstveno varstvo na naslednjih lokacijah in sicer:

  • Sedež: ZD Kočevje - Roška cesta 18, 1330 Kočevje
  • ZP Predgrad - Predgrad 2, 8362 STARI TRG OB KOLPI
  • ZP Vas-Fara - Vas št. 8, 1336 KOSTEL
  • ZP Osilnica - Osilnica št. 25, 1337 OSILNICA
  • ZP Kočevka Reka - Kočevska Reka 7, 1338 KOČEVSKA REKA

 

Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo piškotkov.  V REDU