Področja dela ZDK

Področje dela javnega zavoda Zdravstvenega doma Kočevje izhaja iz 20. in 32. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda (Uradni list RS, št. 63/14) Zdravstveni dom Kočevje opravlja osnovno zdravstveno dejavnost, ki obsega:

 1. Osnovno in specialistično zdravstveno dejavnost, ki se izvaja v
  • splošnih ambulantah,
  • referenčni ambulanti,
  • antikoagulantna anmulanta,
  • zdravstveno varstvo predšolskih otrok, šolskih otrok in mladine,
  • dispanzer za ženske,
  • center za preprečevanje in zdravjenje odvisnosti od drog, 
  • specialističnih ambulantah ( diabeteloška, okulistična, ultrazvočna ),
  • patronažnem varstvu in nega na domu,
  • fizioterapiji,
  • rentgen,
  • hematološko-biokemičnem laboratoriju.
 2. Zobozdravstvena dejavnost, ki se izvaja v
  • zobozdravstvenih ambulantah za odrasle in v
  • mladinskem zobozdravstvu.
 3. Izvajanje neprekinjenega 24 urnega zdravstvenega varstva in nujne medicinske pomoči;
 4. Reševalni prevozi
 5. Izvajanje zdravstveno-vzgojnih programov:
  • za odraslo populacijo (zdravstveno vzgojni center - izvajanje CINDI programa),
  • programa zdravstvene vzgoje za otroke in šolsko mladino,
  • programa zobozdravstvene vzgoje za otroke in šolsko mladino ter
  • programa šole za starše.
 6. Izobraževanje
 7. Druge dejavnosti
Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo piškotkov.  V REDU