Politika kakovosti

Poslanstvo

Poslanstvo ZD Kočevje je zagotavljati uporabnikom zdravstvenih storitev, predvsem občanom naše občine, čim bolj kakovostno skrb za zdravje iz področja preprečevanja in zdravljenja bolezni ter poškodb. 

Vizija

Ostati temeljna zdravstvena ustanova naših treh občin za izvajanje preventivnih dejavnosti, za organiziranje dežurne službe, učna baza za srednješolski in univerzitetni kader ter partnerji pri oblikovanju zdravstvene politike občine ustanoviteljice.

Vrednote organizacijske kulture

 • strokovnost v skladu z uveljavljenimi doktrinami in izobrazbo
 • medsebojno zaupanje, zanesljivost, upoštevanje in izvajanje dogovorov
 • natančno izvajanje nalog
 • stalen osebnostni razvoj zaposlenih
 • dobro sodelovanje v timu
 • pozitivno komuniciranje z uporabniki in s sodelavci
 • odgovornost do uporabnikov in sodelavcev
 • etično ravnanje
 • pripadnost zavodu

Strateške usmeritve

 1. Osredotočenost na pacienta z zagotavljanjem kakovostne in varne zdravstvene oskrbe
 2. Stalen razvoj (učeča se organizacija) in zadovoljstvo zaposlenih
 3. Učinkovitost poslovanja
 4. Skrb za posodabljanje ustrezne medicinsko tehnične in ostale opreme
 5. Skrb za fizično okolje
 6. Izboljševanje sistema vodenja kakovosti

Kočevje, 13. 3. 2015

Direktorica Andreja RAKO, dr. med. spec. druž. med.

Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo piškotkov.  V REDU