CENTER ZA PREPREČEVANJE IN ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI OD NEDOVOLJENIH DROG-CPZOND

CENTER ZA PREPREČEVANJE IN ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI OD NEDOVOLJENIH DROG-CPZOND

Zdravnik

asis. POLONA VIDIČ HUDOBIVNIK, dr. med., spec. druž. med.

dr. ANDREJ KASTELIC dr. med., spec. psih.

Psiholog  LEANDER ČRNILA

Medicinska sestra

Vesna Šalamun Došenović, dipl. m. s.

Kontakt

T: 01/893 90 31

E: cpzopd@zdkocevje.si

Urnik
PONEDELJEK:  6.30-10.00
asis. POLONA VIDIČ HUDOBIVNIK, dr.med.spec.druž.med. od 06.30-11.00
TOREK:    6.30-10.00
SREDA:    6.30-10.00
ČETRTEK:   13.00-17.00
psiholog Leander črnila 14.00-18.00
PETEK:    6.30-10.00
asis. POLONA VIDIČ HUDOBIVNIK, dr.med.spec.druž.med.od 06.30-15.00
 
Naročanje

Naročanje in informacije potekajo vsak dan osebno ali po  telefonu v času podeljevanja terapije.

Opombe

Pri zdravniku ANDREJU KASTELICU, dr. med., spec. psih. in psihologu  LEANDER ČRNILA je možna obravnava samo po predhodnem dogovoru.

Osebno se v centru lahko oglasijo vsi, ki imajo problem z jemanjem prepovedanih substanc. Lahko se oglasijo njihovi svojci ali zakoniti zastopniki.

Comments are closed.