CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA

Direktna povezava do uradne strani: http://www.ckzkocevje.si/
CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA /CKZ

Center za krepitev zdravja (CKZ) je samostojna enota v zdravstvenem domu in ključna organizacijska struktura na primarni ravni zdravstvenega varstva za zagotavljanje izvajanja strukturiranih zdravstveno-vzgojnih obravnav ter aktivnosti krepitve zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju za prebivalce vseh populacijskih skupin v območju zdravstvenega doma.

Namen

Vzpostavitve in delovanja

Povezovanje in strokovno dopolnjevanje programov vzgoje za zdravje, zdravstvene vzgoje in zobozdravstvene vzgoje ter aktivnosti krepitve zdravja, integrirane preventive kroničnih bolezni in zmanjševanja neenakosti v zdravju za vse populacijske skupine v območju zdravstvenega doma

Zagotavljanje

Usklajenega in kakovostnega izvajanja vseh aktivnosti CKZ, na uporabnika osredotočenih preventivnih obravnav.

Kontakt

T: 01/893 90 56 Center za krepitev zdravja

T: 01/893 90 45 šola za starše

E: ckz@zdkocevje.si

E: solazastarse@zdkocevje.si

Internetne povezava: http://www.ckzkocevje.si/contacts/

Kje nas najdete

V pritličju ZD Kočevje poleg centrale in ambulante za sladkorne bolnike.

 

Delovni čas:
PONEDELJEK:  6:30 – 14.30
TOREK: dop:  7:00 – 9:00 ( SVIT)       pop: 12:00 – 20:00
SREDA:    6:30 – 14.30
ČETRTEK:   6:30 – 14.30
PETEK:    6:30 – 14.30

 

POGOVORNE URE – ODPRTA VRATA V CENTRU ZA KREPITEV ZDRAVJA

Klavdija Klun, dipl. m. s

Lidija Palushaj, dipl. medicinska sestra

Ponedeljek:  7:00 – 8:00 ali po dogovoru
Torek:    7:00 – 9:00 ( SVIT )
Torek:    17:00 – 18:00 ali po dogovoru
Sreda:    7:00 – 8:00 ali po dogovoru
Četrtek:   7:00 – 8:00 ali po dogovoru
Petek:    7:00 – 8:00 ali po dogovoru

 

Lenader Črnila, univ. dipl. psiholog

Torek:  8:00 – 9:00 ali po dogovoru
Sreda:  8:00 – 9:00 ali po dogovoru
Četrtek: 13:00 - 14:00 ali po dogovoru
Petek:  8:00 – 9:00 ali po dogovoru

 

David Gole , uni. dipl. kineziolog

Ponedeljek: 15:30 – 16:30 ali po dogovoru
Torek:   09:00 – 10:00 ali po dogovoru
Četrtek:  09:00 – 10:00 ali po dogovoru
Petek:   09:00 – 10:00 ali po dogovor

-

Tadeja Nosan, dipl. fizioterapevtka

Anja Hočevar, dipl. fizioterapevtka

Ponedeljek:  po dogovoru
Torek:    po dogovoru
Sreda:    po dogovoru
Četrtek:    po dogovoru
Petek:    po dogovoru

-

Alma Ćuskić. dip. medicinska sestra

Ponedeljek:  11:00 – 12:00 ali po dogovoru
Torek:    11:00 – 12:00 ali po dogovoru
Sreda:    11:00 – 12:00 ali po dogovoru
Četrtek:   17:00 – 18:00 ali po dogovoru
Petek:    11:00 – 12:00 ali po dogovoru

-

Urška Baković. mag.psih.

Ponedeljek:  12:00-20:00
Torek:    6:30- 14:30
Petek:    6:30- 14:30

Urška Kastelic dipl. diatetičarka

delovni čas po dogovoru
Vsebina

Program za krepitev zdravja

 1. Vzpostavitev in delovanje integriranega centra za krepitev zdravja
 2. Program za krepitev zdravja je strukturirana in standardizirana nemedikamentozna obravnava za osebe;
 • z vedenjskimi, biološkimi in psihosocialnimi dejavniki tveganja,
 • ogrožene za razvoj kroničnih bolezni in
 • s prisotno kronično boleznijo.
 • Program za krepitev zdravja obsega:
  • 18 nemedikamentoznih obravnav (zdravstvenovzgojnih delavnic, psihoedukativnih
 1. delavnic in individualnih svetovanj), strukturiranih v dva sklopa obravnav;
  • izvajanje začetnega in vzdrževalnega programa družinske obravnave debelosti otrok in
 2. mladostnikov ter delavnice Zdrav življenjski slog za otroka in družino;
  • presejanje za funkcijsko manjzmožnost za vse osebe, starejše od 65 let;
  • individualne razgovore z udeleženci psihoedukativnih delavnic;
  • izvajanje pogovornih ur za krepitev zdravja.
 3. Program se izvaja v zdravstvenem domu in v lokalni skupnosti.

 

Komu je program za krepitev zdravja namenjen?

Program za krepitev zdravja je namenjen odraslim osebam od 19. leta starosti dalje:

s prisotnimi dejavniki tveganja za razvoj kroničnih bolezni – nezadostna telesna dejavnost, nezdrava prehrana, kajenje, tvegano in škodljivo pitje alkohola, stres, zvišan krvni tlak, zvišane maščobe v krvi, zvišan sladkor v krvi s prisotno ogroženostjo za razvoj kroničnih bolezni in s prisotnimi kroničnimi boleznimi.

Nemedikamentozna obravnava

Temeljne obravnave za krepitev zdravja

 • ZDRAVO ŽIVIM (Udeleženci pridobijo informacije o pomenu zdravega življenjskega sloga na vseh področjih (zdrava prehrana, gibanje, opuščanje kajenja, tveganega pitja alkohola, stres,…), pridobijo motivacijo in podporo za spremembo vedenja, ki jim omogoča spremembe, brez napotitve, trajanje: 1x 120min.)
 • ALI SEM FIT? (Namenjena je vse odraslim posameznikom, ki jih zanima kakšna je njihova telesna pripravljenost. Udeleženci pridobijo motivacijo za spremembo gibalnih navad. Izberete lahko enega izmed treh preizkusov: Preizkus hoje na 2km, 6-minutni preizkus hoje, 2-minutni test stopanja na mestu, brez napotitve, Trajanje: 1x / 2h)
 • TEHNIKE SPROŠČANJA (Udeleženci spoznajo osnovne značilnosti
 • sproščanja in preizkusijo tri tipe tehnik (dihalne
 • vaje, postopno mišično sproščanje in
 • vizualizacijo pomirjajočega kraja),brez napotitve, trajanje: 1x 90 min
 • ZVIŠAN KRVNI TLAK (Udeleženci pridobijo informacije o pomenu normalnih in mejnih vrednosti krvnega tlaka za zdravje, povezanosti izbire zdravega načina življenja in krvnega tlaka ter dejavnikih tveganja za nastanek povišanega krvnega tlaka. Brez napotitve, 1x 90min)
 • ZVIŠANE MAŠČOBE V KRVI (Udeleženci pridobijo informacije o nastanku holesterola ter o pomenu normalnih in mejnih vrednosti krvnih maščob za zdravje, povezanosti izbire zdravega načina življenja in maščob v krvi ter dejavnikih tveganja za nastanek zvišanih maščob v krvi.Brez napotitve, 1x 90 min)
 • ZVIŠAN KRVNI SLADKOR (Delavnica je namenjena osebam z mejno bazalno glikemijo in moteno toleranco za glukozo. Udeleženci pridobijo najpomembnejša znanja o mejni bazalni glikemiji in moteni toleranci za glukozo. Brez napotitve,1x 90 min)
 • SLADKORNA BOLEZEN TIPA 2(• Delavnica je namenjena osebam s sladkorno boleznijo tipa 2. Udeleženci pridobijo najpomembnejša znanja o sladkorni bolezni tipa 2. Brez napotitve, 1x 90 min)
 • TEST TELESNE PRIPRAVLJENOSTI ZA ODRASLE/STAREJŠE (Test telesne pripravljenosti za odrasle je namenjen osebam, starim od 19 do 69 let, test telesne pripravljenosti za starejše pa osebam, starim 65 let in več. Udeleženci pod strokovnim vodstvom opravijo sklop testov za ugotavljanje telesne pripravljenosti starejših in pridobijo poglobljeno oceno svoje telesne pripravljenosti. Skladno z rezultatom testiranja in zdravstvenim stanjem, jim strokovnjaki svetujejo o ustrezni telesni dejavnosti za krepitev zdravja. Brez napotitve, 1x 120 min )
Poglobljene delavnice:

Svetovalnica za zdrav življenjski slog

 • ZDRAVO JEM (Udeleženci pridobijo znanje o zdravi prehrani,naučijo se sestaviti zdrav jedilnik, kako se prehranjevati ob različnih priložnostih,... Izvajalec nudi tudi pomoč pri spremembi prehranjevalnih navad. Potrebna je napotitev, trajanje: 4x 90 min, ind: 2x 30 min)
 • GIBAM SE (Seznanitev udeležencev z različnimi tipi vadb za krepitev zdravja, naučijo se uporabljati pripomočke za vadbo (merilce srčnega utripa), skupaj s strokovnjaki poiščejo ovire za telesno nedejavnost in naredijo načrt za povečanje in samostojno izvajanje telesnih vadb. Potrebna je napotitev, trajanje: 14 tednov, 13-15 srečanj je skupnih, 2 srečanji pa sta individualni. Srečanja potekajo 1x/teden po 60 -120 minut, individualna svetovanja pa sta 2x/30 minut)
 • ZDRAVO HUJŠANJE (Motivacija in pomoč pri zdravem hujšanju ter veščine za spreminjanje prehranskih in gibalnih navad ter psihološko podporo za spremembe življenjskega sloga. Potrebna je napotitev. Trajanje: 16x 90 min, Telovadba: 16x 45 min)
 • S SLADKORNO BOLEZNIJO (• Delavnica je namenjena osebam s sladkorno boleznijo tipa 2. Udeleženci pridobijo najpomembnejša znanja o sladkorni bolezni tipa 2 ter znanja in veščine za postopno uvajanje sprememb v svoje vsakdanje življenje. S strokovno pomočjo oblikujejo uresničljiv načrt za spremembo življenjskega sloga, ki pripomore h krepitvi njihovega zdravja in izboljšanju počutja ter k sprejemanju kronične napredujoče bolezni. Potrebna je napotitev, 5x 90 min)

Svetovalnica za duševno zdravje

 • PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU Z DEPRESIJO (Spoznajo osnovne značilnosti depresije, vzroke zanjo ter potek in načine zdravljenja. Prav tako pridobijo znanja in veščine, s katerimi si lahko pomagajo sami in izboljšajo svoje počutje. Potrebna je napotitev, trajanje: 4x 90 min. Individualno: 1x 15 min)
 • PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU S TESNOBO (Spoznajo osnovne značilnosti tesnobe, vzroke zanjo in potek zdravljenja. Prav tako pridobijo znanja in veščine, s katerimi si lahko pomagajo sami in izboljšajo svoje počutje. Potrebna je napotitev. Trajanje: 4x 90 min, individualno: 1x 15 min).
 • SPOPRIJEMANJE S STRESOM (Spoznajo osnovne značilnosti doživljanja stresa, vzroke zanj ter načine njegovega obvladovanja. Prav tako pridobijo znanja in veščine, s katerimi si lahko pomagajo sami in izboljšajo svoje počutje. Brez napotitve. Trajanje: 4x 90 min, individualno: 1x 15 min).

Svetovalnica za tveganja vedenja

 • SKUPINSKO/INDIVIDUALNO SVETOVANJE ZA OPUŠČANJE KAJENJA (Strokovno voden program za opuščanje kajenja. Na voljo je skupinsko opuščanje ali individualno. Udeleženci se vključijo v tisto obliko, ki jim bolj odgovarja. Brez napotitve. Trajanje: 6x90 min/ 6x30 min)
 • INDIVIDUALNO SVETOVANJE ZA OPUŠČANJE TVEGANEGA IN ŠKODLJIVEGA PITJA ALKOHOLA (Udeleženci dobijo ključne informacije, strokovno podporo in pomoč pri opuščanju tveganega ali škodljivega pitja alkohola ter pri vzdrževanju manj tveganega pitja alkohola oziroma abstinence. Brez napotitve, 5x 15 min)

 

Podatke o zdravju v občini Kočevje lahko preverite in ga primerjate s povprečjem v Sloveniji.

Podatke najdete tukaj

Za bolj natančen opis delavnic kliknite TUKAJ.

 • ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO V OTROŠKEM IN ŠOLSKEM DISPANZERJU
 • SVETOVALNICA ZA MLADE v ginekološkem dispanzerju
 • PREDAVANJA in DELAVNICE v lokalnih skupnostih, društvih, podjetjih, ...
 • OSTALO– nasveti, informacije, usmerjanje, svetovanje
 • ZLORABA ALKOHOLA- klubi zdravljenih alkoholikov
 • DRŽAVNI PRESEJALNI PROGRAMI– Svit, Zora, Dora

 

PREDSTAVITEV STROKOVNJAKOV, KI DELUJEJO V CENTRU ZA KREPITEV ZDRAVJA

Kineziolog

Kineziologija je veda o gibanju človeškega telesa. Proučuje gibanje z biomehanskega, psihološkega in fiziološkega vidika. Povedano z drugimi besedami se kineziologija ukvarja s proučevanjem človeka v gibanju (v to štejemo transport – kolesarjenje, hoja – gospodinjska dela, fizično naporna delovna mesta, vadbo, igro z otroki …) in vplivom različnih vrst gibanja na telo (npr. vpliv vadbe na bolečino v spodnjem delu hrbta, izgubo telesne mase …).

Strokovnjak na področju gibanja se imenuje kineziolog in vam lahko pomaga pri gibalni in športni vadbi, s katero boste vzdrževali ali izboljšali telesno zmogljivost, preprečevali nastanek ali upočasnjevali razvoj določenih bolezenskih pojavov in vzpostavljali mehanizme za uspešno po rehabilitacijsko zdravljenje. Kineziologi delujejo v športnih ekipah, zdravstvenih domovih, domovih za starejše, v raziskovalnih ustanovah, športnih centrih in rehabilitacijskih centrih, kjer v različnih timih z vadbo pomagajo vadečim do optimalnih vzorcev gibanja, vpeljave gibanja kot načina življenja, jih učijo novih oblik gibanja, prav tako pa jim po zaključenem delu fizioterapevta pomagajo v obdobju po rehabilitaciji poškodb.

V Centru za krepitev zdravja ZD Kočevje je zaposlen diplomiran kineziolog David Gole, ki sodeluje v več Programih za krepitev zdravja. V sodelovanju s fizioterapevtom izvaja meritve telesne pripravljenosti za odrasle in starejše in izvaja vadbo za otroke v programu za obravnavo družinske debelosti otrok in mladostnikov. K njemu pa se lahko naročite tudi na individualne pogovorne ure preko e-mail naslova ckz @zdkocevje.si ali pokličete na telefonsko številko 01 893 90 56. Svoje pogovorne ure ima ob sredah, cet in petkih  med 9.00 in 10.00 uro in ob ponedeljkih med 15:30 . in 16.30 uro.

Po potrebi se lahko z njim dogovorite tudi za osebni trening, da vas nauči, na kaj je potrebno biti pozoren pri vadbi, kako se pravilno izvajajo osnovne vaje, hkrati pa vas bo motiviral za gibalno aktivnost. Pripravi vam lahko tudi program za povečanje količine gibanja, program vadbe za izgubo ali ohranjanje telesne mase, program vadbe za vzdržljivost, moč, gibljivost in/ali ravnotežje. Kineziolog je strokovno izobražena oseba, ki bo vadbo prilagodila glede na vašo starost in druge osebne značilnosti, tako da bo le-ta prilagojena le vam in bo zagotavljala napredek.

Če imate urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje, sta preventivni pregled in udeležba v Programu za krepitev zdravja za vas BREZPLAČNA.

Diplomirana medicinska sestra v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji
Tako v patronažni službi, kot v Centru za krepitev zdravja, kjer izvaja preventivne delavnice za ohranjanje in krepitev zdravja. Pri tem si pomaga z orodji, s katerimi so jo opremili na izobraževanjih, in samostojnim iskanjem novih znanj in informacij, da bi lažje in boljše razumela človekove potrebe. Delavnice, ki se v tem trenutku izvajajo v Centru za krepitev zdravja ZD Kočevje so navedene v nadaljevanju.

Prav posebno delo je zdravstvena vzgoja otrok in mladostnikov. Diplomirana medicinska sestra vstopa v vrtce, šole, srednje šole in vsa druga okolja, kjer se zbirajo otroci in mladostniki. Učenje otrok je najlepša, a hkrati najodgovornejša naloga, saj vplivamo na njihovo dojemanje sveta in razvoj. Z znanjem, željo in pravilnim pristopom lahko ponudimo otrokom različne vsebine ter tako vplivamo na njihov odnos do svojega telesa. Programirana zdravstvena vzgoja po strokovnih smernicah NIJZ in po programu, plačanem s strani ZZZS, se izvaja od leta 2017 tudi v varstveno vzgojnih ustanovah – vrtcih, poleg osnovnih in srednjih šol, kjer se izvaja sistematično že desetletja. Medicinska sestra z novimi sodelavci iz Centra za krepitev zdravja sodeluje in promovira zdravje s poudarkom na zdravi prehrani, gibanju, aktivnem preživljanju prostega časa, preprečevanju nezgod in poškodb pri otrocih, spolni vzgoji, odvisnostih, stresu in kvaliteti življenja mladostnika.

V Centru za krepitev zdravja ZD Kočevje so zaposlene tri diplomirane medicinske sestre Klavdija Klun, Lidija Palushaj in Marija Kobe, ki sodelujejo v individualnih in skupinskih programih za krepitev zdravja, lahko pa se k njim naročite tudi na individualne pogovorne ure preko e–mail naslova: ckz@zdkocevje.si ali pokličete na telefonsko številko 01 893 90 56 Pogovorne ure so ob ponedeljkih, sredah, četrtkih in pet  med 07:00 in 8:00 uro, ob torkih med 17:.00 in 18:00 uro ter ob torkih od 7:00 do 9:00 je SVITova info točka.

 

Psihologija in psiholog
Predlog Zakona o psihološki dejavnosti opredeljuje psihološko dejavnost kot tisto dejavnost, ki se ukvarja s človekovim vedenjem, doživljanjem, osebnostjo, medsebojnimi odnosi in dejavniki, ki na njih vplivajo, in pri tem uporablja spoznanja psihološke znanosti in stroke ter prispeva h kakovosti življenja in razvoju posameznika ter blagostanju celotne družbe. Izvaja se kot javna dejavnost, ki jo izvajajo javni zavodi in druge oblike javnih služb ter koncesionarji, ali kot zasebna dejavnost, ki se izvaja v zasebnih zavodih, gospodarskih družbah in drugih pravnih oblikah zasebnega dela..

V Centru za krepitev zdravja ZD Kočevje je v interdisciplinarnem timu zaposlen tudi psiholog Leander Črnila, ki izvaja individualne in skupinske programe za krepitev zdravja. Sodeluje predvsem na naslednjih področjih preventive: pri izvajanju psiholoških vsebin programa Priprava na porod in starševstvo, pri aktivnostih krepitve zdravja za otroke in mladostnike, njihove starše ter za mlade v lokalnih skupnostih, pri aktivnostih krepitve zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju v lokalni skupnosti ter pri izvajanju obravnav v Programu za krepitev zdravja. Znotraj slednjega sodeluje pri svetovanju za zdrav življenjski slog (Zdravo hujšanje), pri delavnicah za duševno zdravje (Podpora pri spoprijemanju z depresijo, Podpora pri spoprijemanju s tesnobo, Spoprijemanje s stresom), pri svetovanju za opuščanje kajenja in za opuščanje tveganega ali škodljivega pitja alkohola ter pri programu Družinska obravnava debelosti otrok in mladostnikov.

Poleg tega je psihologinja na voljo za krajše individualne posvete, ki so namenjene ciljni populaciji Programa za krepitev zdravja, glede ohranjanja in krepitve zdravja, nudenje podpore ter pomoči pri spreminjanju vedenja, povezanega z zdravjem, ter za načrtovanje nemedikamentozne obravnave pri osebah, ogroženih za razvoj kroničnih bolezni in pri kroničnih bolnikih.

K psihologu se lahko naročite na individualne BREZPLAČNE pogovorne ure preko e–mail naslova: leander.crnila@zdkocevje.si ali pokličete na telefonsko številko 01 893 90 56. Pogovorne ure ima ob torkih, sredah in petkih med 8:00 in 9:00 uro in četrtek med 13:00 in 14:00 uro.

 

   
Šola za starše

Več o šoli za starše si lahko preberete tukaj

 

 

Comments are closed.