Zdravstvena postaja Osilnica

Zdravnik

Polona Vidič, dr.med.,spec.druž.med.

Medicinska sestra

Danica Štimac, dipl.m.s.

Telefon

01 893 90 60

Urnik:

Četrtek: 07:00 - 14:00 ali 13:00 - 20:00*

*ob četrtkih vsak drugi teden oz. po razporedu izmenično ZP Osilnica in ZP Vas 

Naročanje

Na pregled se lahko naročite v času ordinacije, osebno, po telefonu, preko E naročanja, po navadni pošti ali po elektronski pošti.

Opombe

Splošna ordinacija je ob četrtkih od od 07:00 do 14:00 ali od 13:00 do 20:00, kar pomeni, da je v tem času prisoten zdravnik in medicinska sestra. Ostale dni v tednu je v ordinaciji prisotna medicinska sestra od 07:00 do 08:00. Po 08:00 se izvaja patronažno varstvo na terenu.