Zdravstvena postaja Osilnica

Zdravnik

Polona Vidič, dr.med.,spec.druž.med.

Medicinska sestra

Danica Štimac, dipl.m.s.

Telefon

01 893 90 60

Urnik

Sreda: 14:30 - 18:30

Naročanje

Na pregled se lahko naročite v času ordinacije, osebno, po telefonu, preko E naročanja, po navadni pošti ali po elektronski pošti.

Opombe

Splošna ordinacija je ob sredah od 14:30 do 18:30, kar pomeni, da je v tem času prisoten zdravnik in medicinska sestra. Ostale dni v tednu je v ordinaciji prisotna medicinska sestra od 7:00 do 8:00. Po 8:00 se izvaja patronažno varstvo na terenu.