Čakalne dobe

Direktna povezava do spletnega portala E naročanje: https://narocanje.ezdrav.si/

Antikoagulantna ambulanta

Izvajalec: Nuša Ilc, dr. med., spec. druž. med., Polona Vidič, dr. med., spec. druž. med.
Pooblaščena oseba za vodenje čakalnega seznama: Barbara Letig, s.m.s.
Stopnja nujnosti za prvi pregled: prosti sprejem
Naročanje:

 • Naročanje je možno preko telefona v času ordinacijskega časa, osebno, po navadni pošti ali preko elektronske pošte:
 • Ponedeljek: /
  Torek: 8:00 - 15:30
  Sreda: /
  Četrtek: 12:00 - 13:00
  Petek: /
 • T: 051 652 875
 • E: antikoagulantna@zdkocevje.si 
 • Po pošti: Zdravstveni dom Kočevje – antikoagulantna ambulanta, Roška cesta 18, 1330 Kočevje

Diabetološka ambulanta

Izvajalec: Milena Šterbenc, dr. med., spl. med.
Pooblaščena oseba za vodenje čakalnega seznama: Marija Kobe, dipl. m. s.
Stopnja nujnosti za prvi pregled: Prosti sprejem
Naročanje: osebno ali po telefonu v času ambulante

 • Ponedeljek: /
  Torek: /
  Sreda: 7:00 - 13:30
  Četrtek: 7:00 - 13:30
  Petek: /
 • T: 01/893 90 14
 • E: diabetoloski.dispanzer@zdkocevje.si
 • Po pošti: Zdravstveni dom Kočevje – diabetološka ambulanta, Roška cesta 18, 1330 Kočevje

Diabetološka ambulanta

Izvajalec: asis. dr. Klen Jasna, dr. med, spec. int. med.
Pooblaščena oseba za vodenje čakalnega seznama: Marija Kobe, dipl. m. s.
Stopnja nujnosti za prvi pregled: vse stopnje nujnosti do 30 dni
Naročanje: osebno ali po telefonu v času ambulante

 • Ponedeljek: /
  Torek: /
  Sreda: /
  Četrtek: /
  Petek: 16:00 - 19:00 (enkrat mesečno)
 • T: 01/893 90 14
 • E: diabetoloski.dispanzer@zdkocevje.si
 • Po pošti: Zdravstveni dom Kočevje – diabetološka ambulanta, Roška cesta 18, 1330 Kočevje

Zobozdravstvena dejavnost za odrasle

Izvajalec: Jana Pezdirc, dr. dent. med.
Pooblaščena oseba za vodenje čakalnega seznama: Ivanka Mikulič, z.a.
Čakalna doba: konzervativa do 120 dni, protetika do 60 mesecev
Naročanje: osebno, po elektronski pošti ali po telefonu v času ambulante.

Ponedeljek: 6:30 - 14:00 izmenično vsak drugi ponedeljek 12:30 - 20:00
Torek: 6:30 - 14:30
Sreda: 6:30 - 14:30
Četrtek: 12:30 - 20:00
Petek: 6:30 - 14:00

Zobozdravstvena dejavnost za odrasle

Izvajalec: Uroš Krneta, dr. dent. med.
Pooblaščena oseba za vodenje čakalnega seznama: Maja Urh, s.m.s.
Čakalna doba: konzervativa do 90 dni, protetika do 30 mesecev
Naročanje: osebno, po elektronski pošti ali po telefonu v času ambulante.

Ponedeljek: 7:30 - 13:00
Torek: 7:30 - 13:00
Sreda: 14:00 - 20:30
Četrtek: 14:00 - 19:00
Petek: 7:30 - 13:00
 • T: 01/893 90 33

 • E: zobna.krneta@zdkocevje.si

 • Po pošti: Zdravstveni dom Kočevje – zobna ambulanta, Roška cesta 18, 1330 Kočevje

Zobozdravstvena dejavnost za odrasle

Izvajalec: Samira Naneh, dr. dent. med.
Pooblaščena oseba za vodenje čakalnega seznama: Andreja Obrstar, z.a.
Čakalna doba: konzervativa do 150 dni, protetika do 30mesecev
Naročanje: osebno, po elektronski pošti ali po telefonu v času ambulante.

Ponedeljek: /
Torek: 13:00 - 20:00 
Sreda: 12:30 - 14:00 
Četrtek: 7:30 - 14:30 ZP Fara
Petek: 12:00 - 14:00
 • T: 01/893 90 65

 • E: zobna.naneh@zdkocevje.si

 • Po pošti: Zdravstveni dom Kočevje – zobna ambulanta, Roška cesta 18, 1330 Kočevje

 • Četrtek zdravstvena postaja Fara: 7:00 - 12:00 naročanje na telefonsko številko 01 893 90 91

Zobozdravstvena dejavnost za otroke

Izvajalec: Samira Naneh, dr. dent. med.
Pooblaščena oseba za vodenje čakalnega seznama: Andreja Obrstar, z.a.
Čakalna doba: konzervativa do 150 dni, protetika do 30mesecev
Naročanje: osebno, po elektronski pošti ali po telefonu v času ambulante.

Ponedeljek: 13:00 - 20:00 
Torek: /
Sreda: 7:00 - 12:30
Četrtek: 7:30 - 14:30 ZP Fara
Petek: 7:00 - 12:00 
 • T: 01/893 90 65

 • E: zobna.naneh@zdkocevje.si

 • Po pošti: Zdravstveni dom Kočevje – zobna ambulanta, Roška cesta 18, 1330 Kočevje

 • Četrtek zdravstvena postaja Fara: 7:00 - 12:00 naročanje na telefonsko številko 01 893 90 91

Zobozdravstvena dejavnost za odrasle

Izvajalec: Klara Krese, dr. dent. med.
Pooblaščena oseba za vodenje čakalnega seznama: Alenka Dražetić, zob.teh.
Čakalna doba: konzervativa do 120 dni, protetika do 12 mesecev
Naročanje: osebno, po elektronski pošti ali po telefonu v času ambulante.

Ponedeljek: 7:00 - 14:00 
Torek: 13:00 - 20:00
Sreda: 13:00 - 20:00
Četrtek: 7:00 - 14:00
Petek: /
 • T: 01/893 90 58

 • E: zobna.krese@zdkocevje.si

 • Po pošti: Zdravstveni dom Kočevje – zobna ambulanta, Roška cesta 18, 1330 Kočevje

Zobozdravstvena dejavnost za otroke

Izvajalec: Klara Krese, dr. dent. med.
Pooblaščena oseba za vodenje čakalnega seznama: Alenka Dražetić, zob.teh.
Čakalna doba: konzervativa do 120 dni, protetika do 12 mesecev
Naročanje: osebno, po elektronski pošti ali po telefonu v času ambulante.

Ponedeljek: /
Torek: /
Sreda: /
Četrtek: /
Petek: 7:00 - 14:00 
 • T: 01/893 90 58

 • E: zobna.krese@zdkocevje.si

 • Po pošti: Zdravstveni dom Kočevje – zobna ambulanta, Roška cesta 18, 1330 Kočevje

Zobozdravstvena dejavnost za odrasle

Izvajalec: Mirja Zule, dr. dent. med.
Pooblaščena oseba za vodenje čakalnega seznama: Rajka Pirc, s.m.s.
Čakalna doba: konzervativa do 120 dni, protetika do 12 mesecev
Naročanje: osebno, po elektronski pošti ali po telefonu v času ambulante.

Ponedeljek: 19:30 - 20:30
Torek: 12:00 - 13:00
Sreda: 6:30 - 11:30
Četrtek: /
Petek: /
 • T: 01/893 90 49

 • E: zobna.zule@zdkocevje.si

 • Po pošti: Zdravstveni dom Kočevje – zobna ambulanta, Roška cesta 18, 1330 Kočevje

Zobozdravstvena dejavnost za otroke

Izvajalec: Mirja Zule, dr. dent. med.
Pooblaščena oseba za vodenje čakalnega seznama: Rajka Pirc, s.m.s.
Čakalna doba: konzervativa do 120 dni, protetika do 12 mesecev
Naročanje: osebno, po elektronski pošti ali po telefonu v času ambulante.

Ponedeljek: 14:00 - 19:30
Torek: 6:30 - 12:00
Sreda: 11:30 - 13:00
Četrtek: /
Petek: /
 • T: 01/893 90 49

 • E: zobna.zule@zdkocevje.si

 • Po pošti: Zdravstveni dom Kočevje – zobna ambulanta, Roška cesta 18, 1330 Kočevje

Zobozdravstvena dejavnost za otroke

Izvajalec: Peter Jakovac, dr. dent. med.
Pooblaščena oseba za vodenje čakalnega seznama: Sabina Vidervol, z.t.
Čakalna doba: konzervativa do 120 dni, protetika do 12 mesecev
Naročanje: osebno, po elektronski pošti ali po telefonu v času ambulante.

Ponedeljek: /
Torek: 13:00 - 20:00
Sreda: 13:00 - 20:00
Četrtek: 7:00 - 14:00
Petek: 7:00 - 14:00 
 • T: 01/893 90 52

 • E: zobna.jakovac@zdkocevje.si

 • Po pošti: Zdravstveni dom Kočevje – zobna ambulanta, Roška cesta 18, 1330 Kočevje

Zobozdravstvena dejavnost za odrasle

Izvajalec: Peter Jakovac, dr. dent. med.
Pooblaščena oseba za vodenje čakalnega seznama: Sabina Vidervol, z.t.
Čakalna doba: konzervativa do 150 dni, protetika do 12 mesecev
Naročanje: osebno, po elektronski pošti ali po telefonu v času ambulante.

Ponedeljek: 7:00 - 14:00
Torek: /
Sreda: /
Četrtek: /
Petek: /
 • T: 01/893 90 52

 • E: zobna.jakovac@zdkocevje.si

 • Po pošti: Zdravstveni dom Kočevje – zobna ambulanta, Roška cesta 18, 1330 Kočevje

Ortodontska ambulanta

Izvajalec: Marija Rižner, dr. dent. med., spec. čeljustne in zobne ortopedije
Pooblaščena oseba za vodenje čakalnega seznama: Tanja Kovačevič, s.m.s.
Čakalna doba:za začetek zdravljenja do 5 let, za zdravljenje: do 5 let
Naročanje: osebno, po elektronski pošti ali po telefonu v času ambulante: 

Ponedeljek: naročanje za 1. pregled 7:00 - 13:00
Torek: naročanje za 1. pregled 7:00 - 13:00
Sreda: 6:30 - 14:30 
Četrtek: 6:30 - 14:30 
Petek: /
Sobota: 7:00 - 14:00

Otroci, ki so že v zdravljenju, lahko pokličejo ponedeljek in torek med 7:00 -13:00, ter sredo in četrtek med 7:00 - 8:00 ter 13:00 -14:00.

 • T: 01/893 90 25

 • E: ortodont@zdkocevje.si

 • Po pošti: Zdravstveni dom Kočevje – ortodontska ambulanta, Roška cesta 18, 1330 Kočevje

 

**RTG slikanje (RTG slikanje skeleta in prsnih organov, zobni rentgen)

Stopnja nujnosti za prvi pregled: Čakalna doba za RTG slikanje je do 2 dni. Več informacij pridobite na sledeči povezavi https://medicointerna.com/storitve/rentgen/ 

** RTG slikanje poteka v sosedni stavbi na naslovu Roška cesta 17, 1330 Kočevje. Za vse informacije lahko pokličete na tel.št. 030 614 424,od ponedeljka do petka med 07.00 in 20.00 uro.

 

* Ultrazvok - trebuh

Izvajalci: Biserka Pejič, dr. med., spec. radiolog 
Pooblaščena oseba za vodenje čakalnega seznama: Miranda Salihovič, dipl.m.s.
Stopnja nujnosti za prvi pregled na sledeči povezavi: Čakalne dobe
Čakalna doba variira glede na prisotnost zdravnika.

Naročanje: osebno ali po telefonu v delovnem času ambulante ponedeljek in petek med 7:00 - 9:00 ter ob sredah med 8:00 -14:00.

* Ultrazvok – vratne žile

Izvajalec: Matej Kolenc, dr. med, spec. nevrolog
Pooblaščena oseba za vodenje čakalnega seznama: Miranda Salihovič, dipl.m.s.
Stopnja nujnosti za prvi pregled na sledeči povezavi: Čakalne dobe
Čakalna doba variira glede na prisotnost zdravnika.

Naročanje: osebno ali po telefonu v delovnem času ambulante ponedeljek in petek med 7:00 - 9:00 ter ob sredah med 8:00 -14:00.

* Ultrazvok – srce

Izvajalec: Matej Godnič, dr. med., spec. interne med.
Pooblaščena oseba za vodenje čakalnega seznama: Miranda Salihovič, dipl.m.s.
Stopnja nujnosti za prvi pregled na sledeči povezavi: Čakalne dobe
Čakalna doba variira glede na prisotnost zdravnika.

Naročanje: osebno ali po telefonu v delovnem času ambulante ponedeljek in petek med 7:00 - 9:00 ter ob sredah med 8:00 -14:00.

Fizioterapija

Izvajalke: Tajda Žnidaršič, dipl. fiziot., Anja Hočevar, dipl. fiziot., Mojca Bartol, dipl. fiziot., Maša Turk, dipl. fiziot., Tadeja Nosan, dipl. fiziot. Marjeta Drobnič viš. fiziot., Klara Kavčič, dipl. fiziot., Vita Krese, dipl. fiziot.
Pooblaščena oseba za vodenje čakalnega seznama: Tajda Žnidaršič, dipl. fiziot.
Stopnja nujnosti za prvi pregled na sledeči povezavi: Čakalne dobe
Naročanje: osebno med delovnim časom, ali po priporočeni pošti. Izvajamo triažo napotnih listin, o točenm terminu boste obveščeni naknadno. Informacije o naročanju nudimo po telefonu.

Ponedeljek: 6:00 - 18:00
Torek: 6:00 - 18:00

Sreda:

6:00 - 18:00
Četrtek: 6:00 - 17:00
Petek: 6:00 - 15:00
 • T: 01/893 90 29

 • E: fizioterapija@zdkocevje.si

 • Po pošti: Zdravstveni dom Kočevje – fizioterapija, Roška cesta 18, 1330 Kočevje

Razvojna ambulanta

Izvajalki: Petra Hočevar, višja delovna terapevtka, Marjeta Drobnič, viš. fiz.
Pooblaščena oseba za vodenje čakalnega seznama: Petra Hočevar, višja delovna terapevtka
Stopnja nujnosti za prvi pregled: prosti sprejem
Naročanje: osebno ali po telefonu v delovnem času ambulante

Urnik razvojna nevrofizioterapija:

Ponedeljek: 8:30 - 14:00
Torek: 8:30 - 14:00

Sreda:

8:30 - 14:00
Četrtek: 9:00 - 14:30
Petek:

8:30 - 14:00

Delovni čas vsebuje odmor za malico

Urnik razvojna delovna terapija:

Četrtek 8:00 - 12:00
 • T: 01/893 90 29

 • E: fizioterapija@zdkocevje.si

 • Po pošti: Zdravstveni dom Kočevje – fizioterapija, Roška cesta 18, 1330 Kočevje

Okulistični pregled

Izvajalec: Dušan Pušnik, dr. med. spec. oftamologije
Pooblaščena oseba za vodenje čakalnega seznama: Klavdija Kaučič dipl.m.s.
70Stopnja nujnosti za prvi pregled: zelo hitro (do) 14 dni, hitro (do) 50 dni, redno (do) 90 dni

Ordinacijski čas: ponedeljek od 16:00 do 20:00 in petek od 08:00 do 20:00.
Naročanje: poteka po telefonu ob torkih med 10:00 do 14:00, preko elektronske pošte ali e portala.

Preglede izvajamo v Optiki Pušnik, Kolodvorska cesta 6, Mercator center Kočevje.

 

ČAKALNE DOBE

Na zdravstvene storitve za katere vam je bila izdana napotnica se lahko pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti (zdravniku, zdravstvenemu domu, bolnišnici) naročite:

 • elektronsko prek sistema eNaročanje, elektronske pošte ali spletne strani,

 • telefonsko, v okviru ordinacijskega časa,

 • po pošti ali

 • osebno med ordinacijskim časom.

Napotnico je potrebno predložiti izvajalcu zdravstvene dejavnosti v določenem roku po izdaji le-te:

 • najpozneje naslednji dan, če je na napotnici označena stopnja nujnosti »nujno«,

 • v petih dneh, če je označena stopnja nujnosti »zelo hitro«,

 • v 14 dneh, če je stopnja nujnosti »hitro« ali »redno«.

Čakalni seznam se ne vodi za zdravstvene storitve pri izbranem osebnem zdravniku splošne oziroma družinske medicine, izbranem osebnem ginekologu in izbranem osebnem pediatru ter za preventivne preglede. Izvajalec zdravstvene dejavnosti v mreži izvajalcev javne zdravstvene službe za te storitve in za zdravstvene storitve, pri katerih ni čakalnih dob, vodi naročilno knjigo.

Najdaljša dopustna čakalna doba za posamezno zdravstveno storitev je določena glede na stopnjo nujnosti. Stopnjo nujnosti določi zdravnik, ki izda napotnico, na podlagi uveljavljenih sodobnih medicinskih smernic, strokovne presoje in ob upoštevanju največje zdravstvene koristi za pacienta, pri čemer se upošteva razumen čas.

Stopnje nujnosti so:

 • redno,

 • hitro,

 • zelo hitro in

 • nujno.

Zdravstvene storitve, ki so označene s stopnjo nujnosti »nujno« se izvedejo takoj, oziroma 24 ur od predložitve napotnice in niso predmet čakalne dobe oziroma čakalnega seznama.
Zdravstvene storitve, ki so označene s stopnjo nujnosti zelo hitro se izvedejo v 14 dneh od predložitve napotnice.
Zdravstvene storitve, ki so označene s stopnjo nujnosti »hitro«, se izvedejo v treh mesecih od predložitve napotnice, zdravstvene storitve, ki so označene s stopnjo nujnosti »redno« pa se izvedejo najpozneje v šestih mesecih od predložitve napotnice.

Ker se lahko čakalne dobe med posameznimi izvajalci zdravstvenih storitev izjemno razlikujejo, zavarovanim osebam svetujemo, da pred izbiro ustreznega zdravnika oz. izvajalca zdravstvene dejavnosti preverijo njihove čakalne dobe in jih primerjajo s čakalnimi dobami pri drugih izvajalcih. Informacije o čakalnih dobah na navedenih spletnih naslovih predstavljajo zlasti informativno podporo zavarovanim osebam pri uresničevanju zakonske pravice do proste izbire zdravnika še zlasti, ker se lahko čakalne dobe med posameznimi izvajalci za enako zdravstveno storitev izjemno razlikujejo.

(Vir: ZZZS>Čakalne dobe)