Čakalne dobe

Direktna povezava do spletnega portala E naročanje: https://narocanje.ezdrav.si/

Antikoagulantna ambulanta

Izvajalec: Nuša Ilc, dr. med., spec. druž. med., Mateja Pišljar Mehle, dr. med., spec. druž. med., Polona Vidič Hudobivnik, dr. med., spec. druž. med.
Pooblaščena oseba za vodenje čakalnega seznama: Dejana Đolo, s.m.s.
Stopnja nujnosti za prvi pregled: prosti sprejem
Naročanje:

 • Osebno ali po telefonu v času ambulante: torek med 8:00 - 16:00
 • T: 01/893 90 59
 • E: ultrazvok.ambulanta@zdkocevje.si
 • Po pošti: Zdravstveni dom Kočevje – antikoagulantna ambulanta, Roška cesta 18, 1330 Kočevje

Diabetološka ambulanta

Izvajalec: Milena Šterbenc, dr. med., spl. med.
Pooblaščena oseba za vodenje čakalnega seznama: Marija Kobe, dipl. m. s.
Stopnja nujnosti za prvi pregled: Prosti sprejem
Naročanje: osebno ali po telefonu v času ambulante

 • SREDA: 6:30 - 14:30
 • ČETRTEK: 6:30 - 14:30
 • T: 01/893 90 14
 • E: diabetoloski.dispanzer@zdkocevje.si
 • Po pošti: Zdravstveni dom Kočevje – diabetološka ambulanta, Roška cesta 18, 1330 Kočevje

Diabetološka ambulanta

Izvajalec: asis. dr. Klen Jasna, dr. med, spec. int. med.
Pooblaščena oseba za vodenje čakalnega seznama: Marija Kobe, dipl. m. s.
Stopnja nujnosti za prvi pregled: vse stopnje nujnosti do 30 dni
Naročanje: osebno ali po telefonu v času ambulante

 • PETEK: 16:00 - 20:00 (enkrat mesečno)
 • T: 01/893 90 14
 • E: diabetoloski.dispanzer@zdkocevje.si
 • Po pošti: Zdravstveni dom Kočevje – diabetološka ambulanta, Roška cesta 18, 1330 Kočevje

Zobozdravstvena dejavnost za odrasle

Izvajalec: Jana Pezdirc, dr. dent. med.
Pooblaščena oseba za vodenje čakalnega seznama: Ivanka Mikulič, z.a.
Stopnja nujnosti za prvi pregled: nadaljnje obravnave: kozervativa do 120 dni, protetika do 24 mesecev.
Naročanje: osebno ali po telefonu v času ambulante

Zobozdravstvena dejavnost za odrasle

Izvajalec: Nataša Zinovska, dr. dent. med.
Pooblaščena oseba za vodenje čakalnega seznama: Maja Urh, s.m.s.
Stopnja nujnosti za prvi pregled: Čakalna doma za konzervativo je do 180 dni, čakalna doba za protetiko je do 36 mesecev.
Naročanje: osebno ali po telefonu v času ambulante

 • T: 01/893 90 33

 • E: zobna.zinovska@zdkocevje.si

 • Po pošti: Zdravstveni dom Kočevje – zobna ambulanta, Roška cesta 18, 1330 Kočevje

Zobozdravstvena dejavnost za odrasle

Izvajalec: Samira Naneh, dr. dent. med.
Pooblaščena oseba za vodenje čakalnega seznama: Andreja Obrstar, z.a.
Stopnja nujnosti za prvi pregled: Ni čakalne dobe za prvi pregled, nadaljnji pregled do 120 dni, protetika do 12 mesecev.
Naročanje: osebno ali po telefonu v času ambulante

 • T: 01/893 90 65

 • E: zobna.naneh@zdkocevje.si

 • Po pošti: Zdravstveni dom Kočevje – zobna ambulanta, Roška cesta 18, 1330 Kočevje

Zobozdravstvena dejavnost za otroke

Izvajalec: Samira Naneh, dr. dent. med.
Pooblaščena oseba za vodenje čakalnega seznama: Andreja Obrstar, z.a.
Stopnja nujnosti za prvi pregled: Ni čakalne dobe za prvi pregled, nadaljnji pregled do 90 dni.
Naročanje: osebno ali po telefonu v času ambulante

 • T: 01/893 90 65

 • E: zobna.naneh@zdkocevje.si

 • Po pošti: Zdravstveni dom Kočevje – zobna ambulanta, Roška cesta 18, 1330 Kočevje

Zobozdravstvena dejavnost za otroke

Izvajalec: Peter Jakovac, dr. dent. med.
Pooblaščena oseba za vodenje čakalnega seznama: Sabina Vidervol, z.t.
Stopnja nujnosti za prvi pregled: Ni čakalne dobe za prvi pregled, za zdravljenje do 90 dni
Naročanje: osebno ali po telefonu v času ambulante

 • T: 01/893 90 52

 • E: zobna.jakovac@zdkocevje.si

 • Po pošti: Zdravstveni dom Kočevje – zobna ambulanta, Roška cesta 18, 1330 Kočevje

Ortodontska ambulanta

Izvajalec: Marija Rizhner, dr. dent. med., spec. čeljustne in zobne ortopedije
Pooblaščena oseba za vodenje čakalnega seznama: Tanja Kovačevič, s.m.s.
Stopnja nujnosti za prvi pregled: za začetek zdravljenja do 2 leti
Naročanje: osebno ali po telefonu v delovnem času ambulante: vsak ponedeljek od 7.00-11.00 ure.

 • T: 01/893 90 25

 • E: ortodont@zdkocevje.si

 • Po pošti: Zdravstveni dom Kočevje – ortodontska ambulanta, Roška cesta 18, 1330 Kočevje

* Ultrazvok - trebuh

Izvajalci: Biserka Pejič, dr. med., spec. radiolog 
Pooblaščena oseba za vodenje čakalnega seznama: Miranda Salihovič, dipl.m.s.
Stopnja nujnosti za prvi pregled na sledeči povezavi: Čakalne dobe
Čakalna doba variira glede na prisotnost zdravnika.

Naročanje: osebno ali po telefonu v delovnem času ambulante

* Ultrazvok – vratne žile

Izvajalec: Matej Kolenc, dr. med, spec. nevrolog
Pooblaščena oseba za vodenje čakalnega seznama: Miranda Salihovič, dipl.m.s.
Stopnja nujnosti za prvi pregled na sledeči povezavi: Čakalne dobe
Čakalna doba variira glede na prisotnost zdravnika.

Naročanje: osebno ali po telefonu v delovnem času ambulante

* Ultrazvok – srce

Izvajalec: Matej Godnič, dr. med., spec. interne med.
Pooblaščena oseba za vodenje čakalnega seznama: Miranda Salihovič, dipl.m.s.
Stopnja nujnosti za prvi pregled na sledeči povezavi: Čakalne dobe
Čakalna doba variira glede na prisotnost zdravnika.

Naročanje: osebno ali po telefonu v delovnem času ambulante

Fizioterapija

Izvajalke: Tajda Žnidaršič, dipl. fiziot., Anja Hočevar, dipl. fiziot., Mojca Bartol, dipl. fiziot., Maša Turk, dipl. fiziot., Tadeja Nosan, dipl. fiziot. Marjeta Drobnič viš.fiziot..
Pooblaščena oseba za vodenje čakalnega seznama: Tajda Žnidaršič, dipl. fiz.
Stopnja nujnosti za prvi pregled: Zelo hitro (do) 35 dni, hitro (do) 102 dni, redno (do) 160 dni
Naročanje: osebno med 6. in 14. uro, ali po priporočeni pošti. Izvajamo triažo napotnih listin, o točenm terminu boste obveščeni naknadno. Informacije o naročanju nudimo po telefonu.

 • T: 01/893 90 29

 • E: fizioterapija@zdkocevje.si

 • Po pošti: Zdravstveni dom Kočevje – fizioterapija, Roška cesta 18, 1330 Kočevje

Razvojna ambulanta

Izvajalki: Petra Hočevar, višja delovna terapevtka, Marjeta Drobnič, viš. fiz.
Pooblaščena oseba za vodenje čakalnega seznama: Petra Hočevar, višja delovna terapevtka
Stopnja nujnosti za prvi pregled: prosti sprejem
Naročanje: osebno ali po telefonu v delovnem času ambulante

 • T: 01/893 90 29

 • E: fizioterapija@zdkocevje.si

 • Po pošti: Zdravstveni dom Kočevje – fizioterapija, Roška cesta 18, 1330 Kočevje

**RTG slikanje (RTG slikanje skeleta in prsnih organov, zobni rentgen)

Stopnja nujnosti za prvi pregled: Čakalna doba za RTG slikanje je do 2 dni. Več informacij pridobite na sledeči povezavi https://medicointerna.com/storitve/rentgen/ 

Okulistični pregled

Izvajalec: Dušan Pušnik, dr. med. spec. oftamologije
Pooblaščena oseba za vodenje čakalnega seznama: Klavdija Kaučič dipl.m.s.
Stopnja nujnosti za prvi pregled: zelo hitro (do) 20 dni, hitro (do) 45 dni, redno (do) 90 dni
Naročanje: osebno ali po telefonu v delovnem času ambulante

* Izvajamo triažo napotne listine. Zaradi kadrovskega pomanjkanja nosilcev zdravstvene dejavnosti vas bomo o točnem terminu storitve obvestili naknadno.

** RTG slikanje poteka v sosedni stavbi na naslovu Roška cesta 17, 1330 Kočevje. Za vse informacije lahko pokličete na tel.št. 030 614 424,od ponedeljeka do petka med 07.00 in 20.00 uro.

ČAKALNE DOBE

Na zdravstvene storitve za katere vam je bila izdana napotnica se lahko pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti (zdravniku, zdravstvenemu domu, bolnišnici) naročite:

 • elektronsko prek sistema eNaročanje, elektronske pošte ali spletne strani,

 • telefonsko, v okviru ordinacijskega časa,

 • po pošti ali

 • osebno med ordinacijskim časom.

Napotnico je potrebno predložiti izvajalcu zdravstvene dejavnosti v določenem roku po izdaji le-te:

 • najpozneje naslednji dan, če je na napotnici označena stopnja nujnosti »nujno«,

 • v petih dneh, če je označena stopnja nujnosti »zelo hitro«,

 • v 14 dneh, če je stopnja nujnosti »hitro« ali »redno«.

Čakalni seznam se ne vodi za zdravstvene storitve pri izbranem osebnem zdravniku splošne oziroma družinske medicine, izbranem osebnem ginekologu in izbranem osebnem pediatru ter za preventivne preglede. Izvajalec zdravstvene dejavnosti v mreži izvajalcev javne zdravstvene službe za te storitve in za zdravstvene storitve, pri katerih ni čakalnih dob, vodi naročilno knjigo.

Najdaljša dopustna čakalna doba za posamezno zdravstveno storitev je določena glede na stopnjo nujnosti. Stopnjo nujnosti določi zdravnik, ki izda napotnico, na podlagi uveljavljenih sodobnih medicinskih smernic, strokovne presoje in ob upoštevanju največje zdravstvene koristi za pacienta, pri čemer se upošteva razumen čas.

Stopnje nujnosti so:

 • redno,

 • hitro,

 • zelo hitro in

 • nujno.

Zdravstvene storitve, ki so označene s stopnjo nujnosti »nujno« se izvedejo takoj, oziroma 24 ur od predložitve napotnice in niso predmet čakalne dobe oziroma čakalnega seznama.
Zdravstvene storitve, ki so označene s stopnjo nujnosti zelo hitro se izvedejo v 14 dneh od predložitve napotnice.
Zdravstvene storitve, ki so označene s stopnjo nujnosti »hitro«, se izvedejo v treh mesecih od predložitve napotnice, zdravstvene storitve, ki so označene s stopnjo nujnosti »redno« pa se izvedejo najpozneje v šestih mesecih od predložitve napotnice.

Ker se lahko čakalne dobe med posameznimi izvajalci zdravstvenih storitev izjemno razlikujejo, zavarovanim osebam svetujemo, da pred izbiro ustreznega zdravnika oz. izvajalca zdravstvene dejavnosti preverijo njihove čakalne dobe in jih primerjajo s čakalnimi dobami pri drugih izvajalcih. Informacije o čakalnih dobah na navedenih spletnih naslovih predstavljajo zlasti informativno podporo zavarovanim osebam pri uresničevanju zakonske pravice do proste izbire zdravnika še zlasti, ker se lahko čakalne dobe med posameznimi izvajalci za enako zdravstveno storitev izjemno razlikujejo.

(Vir: ZZZS>Čakalne dobe)