Predstavitev zavoda

Zdravstveni dom je javni zavod, ki izvaja vse oblike zdravstvenega varstva na primarni ravni:

diagnostiko, terapijo, rehabilitacijo, preventivo, nujno medicinsko pomoč in 24 urno zdravstveno varstvo.

Zdravstveni dom zagotavlja zdravstveno varstvo za prebivalce območij Občin Kočevje, Kostel in Osilnica ter zagotavlja občanom enako dostopnost in kakovost zdravstvenih storitev.

ZD ima organizirano primarno zdravstveno varstvo na naslednjih lokacijah in sicer: