ZD Kočevje

 

Podatki zavoda

 
Naziv Zdravstveni dom Kočevje
Naslov Roška cesta 18
Poštna številka 1330 Kočevje
Davčna številka 55897550
Matična številka 5170001000
TRR SI56 0110 0600 8252 111
Telefon 01 893 90 00
Fax 01 893 90 35
E-naslov info@zdkocevje.si 
Facebook Obišči

 

 

Poslanstvo

Osnovno poslanstvo ZD Kočevje je zagotoviti vsem uporabnikom naših zdravstvenih storitev dobro zdravstveno oskrbo na primarnem nivoju in na področju specialistične zdravstvene dejavnosti in zagotavljanju nujne medicinske pomoči. Oskrba mora biti varna, krajevno in časovno dostopna, celostna in kakovostna. Naš zavod to zagotavlja z usmerjenostjo v napredek in razvoj, strokovnostjo, preventivo, izpopolnjevanjem in učenjem ter poučevanjem. Zdravstveno oskrbo zagotavljamo v skladu s sodobnimi smernicami in kodeksom medicinske etike in dobrim sodelovanjem z zdravstvenimi ustanovami in koncesionarji.

Vizija

Želimo postati eden najbolj cenjenih zdravstvenih domov na celotnem področju primarnega varstva, prepoznavni po odličnosti, kakovosti, dobri storitvi in odnosu do uporabnikov. Vodilo nam je strokovnost, razvojna usmeritev, zadovoljstvo uporabnikov in zaposlenih.

Vrednote organizacijske kulture 

- odgovornost in izpolnjevanje zahtev;

- sodelovanje in timsko delo;

- strokovnost,

- spoštovanje,

- kreativnost.

Strateške usmeritve

- osredotočenost na pacienta z zagotavljanjem kakovostne in varne zdravstvene oskrbe;

- stalen razvoj (učeča se organizacija) in zadovoljstvo zaposlenih;

- učinkovitost poslovanja;

- skrb za posodabljanje ustrezne medicinsko tehnične in ostale opreme;

- skrb za fizično okolje;

- izboljševanje sistema vodenja kakovosti.