Zdravstvena postaja Vas - Fara

Zdravnik

Polona Vidič, dr.med.,spec.druž.med.

Medicinska sestra

Marija Janež, s.m.s.

Telefon

01 893 90 90

Urnik

Vsaka 1. in 3. sreda v mesecu: 15:00 - 19:00

Patronažno varstvo

Ponedeljek, torek in petek od 7:00 do 8:00 ter od 13:00 do 14:00. Od 8:00 do 13:00 je patronažna sestra na terenu.

Naročanje

Na pregled se lahko naročite v času ordinacije osebno, po telefonu, po navadni pošti ali po elektronski pošti.

Število zavarovanih oseb pri zdravniku na dan X. X. 202X: