Zdravstvena postaja Vas - Fara

Zdravnik

Polona Vidič, dr.med.,spec.druž.med.

Medicinska sestra

Barbara Letig s.m.s.

Telefon

01 893 90 90

Urnik

Četrtek: 07:00 - 14:00 ali 13:00 - 20:00*

*ob četrtkih vsak drugi teden oz. po razporedu izmenično ZP Osilnica in ZP Vas

Naročanje

Na pregled se lahko naročite v času ordinacije osebno, po telefonu, po navadni pošti ali po elektronski pošti.

Število zavarovanih oseb pri zdravniku na dan X. X. 202X: