SODELOVANJE V ANKETI »Z ZDRAVJEM POVEZAN ŽIVLJENJSKI SLOG 2024« MOŽNO ŠE DO KONCA MESECA JUNIJA

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) letos že sedmič zapored izvaja nacionalno raziskavo »Z zdravjem povezan vedenjski slog 2024«. Raziskava je del programa Skupaj
za zdravje, programa integrirane preventive kroničnih bolezni pri odraslih. NIJZ je anketni vprašalnik ob začetku raziskave poslal 17.500 prebivalcem Slovenije, ki so bili izbrani
na podlagi verjetnostnega vzorčenja. Prejemnike, ki vprašalnika še niste izpolnili, NIJZ ponovno prosi za sodelovanje raziskavi, saj bodo s pridobljenimi podatki lahko raziskali
širši družbeni pomen. Zbrani podatki namreč omogočajo razvoj učinkovitih zdravstvenih programov, izboljšanje kakovosti zdravstvenih storitev in napredek na področju znanstvenih raziskav. Zato je sodelovanje v takšnih anketah pomembno dejanje, ki prispeva k boljšemu zdravju posameznikov in celotne skupnosti. Na podlagi ugotovitev bo NIJZ še naprej
oblikoval strokovne preventivne zdravstvene programe za izboljšanje zdravja vseh prebivalcev Slovenije, ki se jih lahko že zdaj brezplačno udeležujete v našem zdravstvenem domu.

                                 QR koda za dostop do preteklih rezultatov raziskave Cindi o življenjskem slogu